Bildene fra April og Mai 2006

APRIL

Tur på Borestranden, Victor, Sessa og Emma

4,5 MND

På tur på Brusand

Grave er gøy

Noe skikkelig å tygge på når valpetenner skal ut

Første utstilling i orrehallen på jæren

På Borestranden

4,5 mnd, og det meste valpepreget er borte

Sosialisering i  Egersund

Hvis alle hjelper til så ....

Aro, Shalyee, venner av Sessa

tur i Sandtangen

4 vinner på Match show

Februar

April

Hvis du begynner i den enden, så begynner jeg her, og så møtes vi på midten !

MAI

Blåsende dag på Brusand

 

Sessa snart fem og en halv måned gammel

 

Vårbad på Brusand

 

Hundepicnic på Hå gamle Prestegård

Bading i skjevelandskogen

 

Hvem er sterkest? Pappa Victor, Sessa og Emma leker

Emma og Sessa er like gamle,

Blomsterpiken 6 måneder gammel

Fernando 11,5 år, Sessa 6 mnd og Trico 9 år.

Sessas søster (Vanja) Ariel 6 mnd

Tur i hundeskogen med valpekursgjengen